Warszawa Żoliborz Rotary Club

O Klubie

Głównym polem działania klubu RC Warszawa-Żoliborz jest wspieranie sportowców niepełnosprawnych.

Klub RC Warszawa-Żoliborz (nr w RI: 73984) otrzymał charter w dniu 19 września 2006 r. z rąk samego ówczesnego Prezydenta Rotary International Williama B. Boyda wizytującego Warszawę w obecności Gubernatora Dystryktu Wojciecha Czyżewskiego.
Dzięki organizowanym przez nas akcjom charytatywnym, wspieramy finansowo niepełnosprawnych sportowców ufundowanymi przez nasz klub stypendiami. W ramach realizacji programów Rotary International sponsorowaliśmy w latach 2007-2016 Klub Rotaract Warszawa-Victory, skupiający młodzież w wieku 18-30 lat.

Logo naszego Klubu nawiązuje do charakterystycznego, wielokrotnie nagradzanego w konkursach architektonicznych, wyglądu żoliborskiej stacji metra Plac Wilsona.

Członkowie

Nasz klub liczy 15 członków (stan na 03.07.2017).http://www.rotary.warszawa-zoliborz.pl/mikolaj-dragovic/

 1. Aleksandra Chilińska
 2. Mikołaj Dragović
 3. Dorota Baczewska-Golińska
 4. prof. Marek Grochowski
 5. Łukasz Grochowski
 6. Anna Jakubowska
 7. Bartłomiej Jarkiewicz
 8. Michał Karwowski
 9. Nina Kozłowska
 10. Radosław Kubaś
 11. Paweł Sadaj
 12. Michał Sołtan
 13. Maciej Szwedowski
 14. prof. Janusz Uchmański
 15. Piotr Wróblewski

Prezydenci

2006/2007 Marek Grochowski
2007/2008 Igor Pawłowski
2008/2009 Olgierd Kobyliński
2009/2010 Olgierd Kobyliński
2010/2011 Łukasz Grochowski
2011/2012 Maciej Szwedowski
2012/2013 Michał Karwowski
2013/2014 Janusz Uchmański
2014/2015 Radosław Kubaś
2015/2016 Wojtek Wendrychowicz
2016/2017 Bartłomiej Jarkiewicz
2017/2018 Paweł Sadaj
2018/2019 Piotr Wróblewski – Elekt

Paul Harris Fellows

Maciej Szwedowski (odznaczony dwukrotnie: XII 2008 i VII 2013)

Marek Grochowski (odznaczony dwukrotnie: V 2011 i III 2016)

Olgierd Kobyliński (odznaczony V 2011)

Łukasz Grochowski (odznaczony dwukrotnie: III 2012 i VII 2014)

Michał Karwowski (ozdnaczony XII 2014)