Warszawa Żoliborz Rotary Club

O Klubie

Głównym polem działania klubu RC Warszawa-Żoliborz było przez pierwsze lata wspieranie sportowców niepełnosprawnych a następnie szereg projektów związanych z krzewieniem świadomości o FAS.

Klub RC Warszawa-Żoliborz (nr w RI: 73984) otrzymał charter w dniu 19 września 2006 r. z rąk samego ówczesnego Prezydenta Rotary International Williama B. Boyda wizytującego Warszawę w obecności Gubernatora Dystryktu Wojciecha Czyżewskiego.
Dzięki organizowanym przez nas akcjom charytatywnym, wspieramy finansowo niepełnosprawnych sportowców ufundowanymi przez nasz klub stypendiami. W ramach realizacji programów Rotary International sponsorowaliśmy w latach 2007-2016 Klub Rotaract Warszawa-Victory, skupiający młodzież w wieku 18-30 lat.

Logo naszego Klubu nawiązuje do charakterystycznego, wielokrotnie nagradzanego w konkursach architektonicznych, wyglądu żoliborskiej stacji metra Plac Wilsona.

Członkowie

Nasz klub liczy 17 członków (stan na 10 stycznia 2024).

 1. Krzysztof Bujniewicz
 2. Dorota Baczewska-Golińska
 3. Łukasz Grochowski
 4. Alain Henry
 5. Beata Henry
 6. Bartłomiej Jarkiewicz
 7. Wojciech Jeznach
 8. Krystyna Kołodko
 9. Jakub Komorowski
 10. Andrzej Kostek
 11. Nina Kozłowska
 12. Radosław Kubaś
 13. Maria Nielepkiewicz
 14. Paweł Sadaj
 15. Michał Sołtan
 16. Javier Sosnowski
 17. prof. Janusz Uchmański

prof. Marek Grochowski 1936-2020 ✝

Maciej Szwedowski 1975-2024 ✝

Prezydenci

2006/2007 Marek Grochowski
2007/2008 Igor Pawłowski
2008/2009 Olgierd Kobyliński
2009/2010 Olgierd Kobyliński
2010/2011 Łukasz Grochowski
2011/2012 Maciej Szwedowski
2012/2013 Michał Karwowski
2013/2014 Janusz Uchmański
2014/2015 Radosław Kubaś
2015/2016 Wojtek Wendrychowicz
2016/2017 Bartłomiej Jarkiewicz
2017/2018 Paweł Sadaj
2018/2019 Piotr Wróblewski
2019/2020 Michał Sołtan
2020/2021 Anna Markowska-Kejler
2021/2022 Krzysztof Bujniewicz
2022/2023 Janusz Uchmański

2023/2024 Łukasz Grochowski

2024/2025 Maria Nielepkiewicz
2025/2026 Radosław Kubaś

Paul Harris Fellows

Maciej Szwedowski (odznaczony dwukrotnie: XII 2008 i VII 2013)

Marek Grochowski (odznaczony dwukrotnie: V 2011 i III 2016)

Olgierd Kobyliński (odznaczony V 2011)

Łukasz Grochowski (odznaczony dwukrotnie: III 2012 i VII 2014)

Michał Karwowski (odznaczony XII 2014)

Nina Kozłowska (odznaczona XII 2017)