Warszawa Żoliborz Rotary Club

O Klubie

Głównym polem działania klubu RC Warszawa-Żoliborz jest wspieranie sportowców niepełnosprawnych.

Klub RC Warszawa-Żoliborz (nr w RI: 73984) otrzymał charter w dniu 19 września 2006 r. z rąk samego ówczesnego Prezydenta Rotary International Williama B. Boyda wizytującego Warszawę w obecności Gubernatora Dystryktu Wojciecha Czyżewskiego.
Dzięki organizowanym przez nas akcjom charytatywnym, wspieramy finansowo niepełnosprawnych sportowców ufundowanymi przez nasz klub stypendiami. W ramach realizacji programów Rotary International sponsorowaliśmy w latach 2007-2016 Klub Rotaract Warszawa-Victory, skupiający młodzież w wieku 18-30 lat.

Logo naszego Klubu nawiązuje do charakterystycznego, wielokrotnie nagradzanego w konkursach architektonicznych, wyglądu żoliborskiej stacji metra Plac Wilsona.

Członkowie

Nasz klub liczy 16 członków (stan na 31 grudnia 2018).

 1. Mikołaj Dragović
 2. Dorota Baczewska-Golińska
 3. prof. Marek Grochowski
 4. Łukasz Grochowski
 5. Anna Jakubowska
 6. Bartłomiej Jarkiewicz
 7. Michał Karwowski
 8. Andrzej Kostek
 9. Nina Kozłowska
 10. Radosław Kubaś
 11. Ania Markowska-Kejler
 12. Paweł Sadaj
 13. Michał Sołtan
 14. Maciej Szwedowski
 15. prof. Janusz Uchmański
 16. Piotr Wróblewski

Prezydenci

2006/2007 Marek Grochowski
2007/2008 Igor Pawłowski
2008/2009 Olgierd Kobyliński
2009/2010 Olgierd Kobyliński
2010/2011 Łukasz Grochowski
2011/2012 Maciej Szwedowski
2012/2013 Michał Karwowski
2013/2014 Janusz Uchmański
2014/2015 Radosław Kubaś
2015/2016 Wojtek Wendrychowicz
2016/2017 Bartłomiej Jarkiewicz
2017/2018 Paweł Sadaj
2018/2019 Piotr Wróblewski
2019/2020 Michał Sołtan – Elekt

Paul Harris Fellows

Maciej Szwedowski (odznaczony dwukrotnie: XII 2008 i VII 2013)

Marek Grochowski (odznaczony dwukrotnie: V 2011 i III 2016)

Olgierd Kobyliński (odznaczony V 2011)

Łukasz Grochowski (odznaczony dwukrotnie: III 2012 i VII 2014)

Michał Karwowski (odznaczony XII 2014)

Nina Kozłowska (odznaczona XII 2017)