Warszawa Żoliborz Rotary Club

prof. Janusz Uchmański

Janusz Uchmański

Urodzony w 1951 r. Profesor nauk biologicznych od 1999 roku zajmujący się zastosowaniami matematyki w ekologii i biologii ewolucyjnej.  Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (1976 r.). Specjalność: fizyka medyczna i matematyczne modelowania procesów biologicznych. Doktor (1978 r.) i doktor habilitowany nauk biologicznych (1986 r.). Pracował w: Instytucie Ekologii PAN (1976-2002), Instytucie Paleobiologii PAN (1987-1991), Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie (1997-2007) i Akademii Podlaskiej w Siedlcach (2000- 2011). W latach 2002 – 2012 był dyrektorem Centrum Badań Ekologicznych PAN.  Od 2007 roku jest profesorem na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta na Uniwersytecie w Marburgu (1989-1990). Oprócz tego staże naukowe na Uniwersytecie w Bazylei (1988), w Centrum Badań Środowiska w Lipsku (1993, 1994) i na Uniwersytecie w Lund (2008). Autor pond stu publikacji naukowych i książki Klasyczna ekologia matematyczna. Organizator kilku międzynarodowych konferencji naukowych i członek kilku redakcji międzynarodowych czasopism naukowych. Laureat nagród PAN, Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, a w przeszłości członek Komitetu Ekologii PAN i Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN. Lubi przyrodę i interesuje się historią. Zimą stara się biegać i jeździć na nartach, a latem lubi rower.