Warszawa Żoliborz Rotary Club

Gubernator Elekt D-2231 na 2018/2019

Łukasz Grochowski_foto-560x560

Łukasz Grochowski

Wybrany w dniu 13 lutego 2016 r. przez Komitet Nominacyjny Dystryktu na stanowisko Guberntaora Nominata na kadencję 2018/2019, a następnie w wyniku zgłoszenia kontrkandydata i uruchomienia procedury głosowania powszechnego, którego wyniki ogłoszono 27 kwietnia 2016 r. ponownie wybrany przez polskie kluby rotary stosunkiem głosów 42:24, przy frekwencji 83%.

Aktualnie (2017/2018): Przewodniczący Komitetu Służby Międzynarodowej Dystryktu 2231

Od 1991 roku związany z ruchem rotariańskim jako członek założyciel Warszawskiego Klubu Rotaract – jednego z pierwszych klubów Rotaract w Europie Środkowo-Wschodniej. W latach 1992-94 członek i prezydent uniwersyteckiego Rotaract Club of San Angelo (San Angelo, Teksas, USA). W 1996 r. założyciel, a potem członek honorowy Klubu Rotaract Warszawa-Śródmieście. Prezydent Warszawskiego Klubu Rotaract w roku 1999/00.

Pierwszy District Rotaract Representative (DRR) polskiego Dystryktu 2230 w latach 1997/98 oraz 1998/99. W kadencjach 1999/00 oraz 2000/01 prezydent European Rotaract Information Centre (ERIC).

Kilkukrotny panelista i moderator warsztatów na zaproszenie Prezydenta Rotary International  na światowych Konwencjach Rotary International w: Glasgow (1997), Indianapolis (1998), Singapurze (1999) i Barcelonie (2001).

Po ukończeniu 30 lat i krótkiej przerwie, w roku 2006 był współzałożycielem i do dziś jest członkiem Klubu Rotary Warszawa-Żoliborz a w roku 2011/2012 był Prezydentem tego Klubu.

  • 2008/2009-2013/2014 (przez 6 lat) Przewodniczący Dystryktalnego Komitetu ds. Rotaract
  • W roku 2010 – z ramienia Rotary opiekun Komitetu Organizacyjnego Europejskiej Konwencji Rotaract (EUCO 2010) w Warszawie
  • W 2012/2013 pełnił funkcję Asystenta Gubernatora na Warszawę i Podlasie.
  • W roku 2014/2015 – Przewodniczący Komitetu ds. RYLA.
  • W roku 2015/2016 – Przewodniczący Komitetu ds. Członkostwa.
  • W roku 2016/2017 pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Public Relations
  • W roku 2017/2018 pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Służby Międzynarodowej

Dwukrotnie odznaczony Paul Harris Fellow – pierwszy raz przez Prezydenta RI Kalyana Banerjee za drugim razem z inicjatywy i funduszy społeczności Rotaraktorów Dystryktu 2230.

Posługuje się biegle językiem angielskim, sprawnie włada rosyjskim i hiszpańskim oraz niemieckim, od 2011 uczy się japońskiego.