Warszawa Żoliborz Rotary Club

Kontakt

Stowarzyszenie Klub Rotary Warszawa Żoliborz

RI Official data

name: Rotary Club of Warszawa-Żoliborz
club no. 73984
location: Warsaw, Poland
RI District: 2231
chartered: 19th of September 2006

Adres do korespondencji i dane do faktur

ul. Dolna 10 lok. 2
00-774 Warszawa
REGON: 140583020
NIP: 525-237-44-58

Sekretarz (Secretary)

Michał Karwowski
e-mail: michal.karwowski @ adwokatura.pl

Konto bankowe

Stowarzyszenie Klub Rotary Warszawa Żoliborz
Deutsche Bank PBC S.A.
Nr konta 76 1910 1048 2205 9911 2819 0001

Kalendarz spotkań i imprez

Otwórz kalendarz