Warszawa Żoliborz Rotary Club

O Rotary

Rotary International to największa międzynarodowa organizacja pozarządowa, zrzeszająca ponad milion dwieście tysięcy mężczyzn i kobiet w 203 krajach i regionach geograficznych, niezależnie od rasy, religii i światopoglądu.

Rotary International

Rotary International to największa międzynarodowa organizacja pozarządowa, zrzeszająca ponad milion dwieście tysięcy mężczyzn i kobiet w 203 krajach i regionach geograficznych, niezależnie od rasy, religii i światopoglądu. Działalność Rotary już od ponad stu lat ma na celu promowanie działalności charytatywnej, wychowawczej, kultury i edukacji. Do podstawowych celów Rotary należy wspieranie społecznego, kulturowego i naukowego rozwoju młodzieży. Wizytówkami organizacji są finansowany przez Fundację Rotary największy na świecie program stypendialny oraz powadzona od 1985 r. kampania PolioPlus, która doprowadziła do praktycznego wyeliminowania tej choroby. Rotary Interational posiada swoją reprezentację przy Narodach Zjednoczonych.

Kluby i Spotkania

Podstawową formą działalności Rotariańskiej, stanowiącą o charakterze organizacji na całym świecie są cotygodniowe spotkania Klubów, których obecnie istnieje ponad 34 tysiące w 200 krajach i regionach geograficznych, Spotkania, zazwyczaj połączone ze wspólnym posiłkiem, są miejscem organizowania działalności Klubu. Tradycją jest ponadto udział tzw. guest speakerów, wśród których znajdują się zazwyczaj znane postaci życia społecznego, kulturalnego i politycznego danego kraju czy regionu. Ważnym elementem jest współpraca między klubami z różnych państw – jej podstawą jest przede wszystkim uczestniczenie w spotkaniach klubów Rotary podczas zagranicznych wyjazdów. W Polsce, która tworzy Dystrykt Rotary International o nr 2231 jest 80 klubów rotary i ok. 1700 rotarian (stan na rok 2023).

Więcej na stronach…

Więcej informacji o Rotary znajdziecie Państwo na stronach www.rotary.org.pl oraz www.rotary.org.