Warszawa Żoliborz Rotary Club

Wymiana młodzieżowa

10 sierpnia 2010

W nadchodzącym okresie Klub chciałby włączyć się do programu Rotary Youth Exchange

Wymiana młodzieżowa

Kluby Rotary od wielu lat realizują programy RYE (Rotary Youth Exchange) polegające na międzynarodowej wymianie młodzieży. Program skierowany jest do młodzieży w wieku 16 – 18 lat i obejmuje roczny wyjazd do jednego z krajów partnerskich, głownie pozaeuropejskich. Jest to program zarówno dla dzieci Rotarian jak i spoza Rotary. Warto zauważyć, że nie jest to program stypendialny, lecz oparty na zasadzie wymiany. Jeśli Rotary Club wysyła swojego studenta (outbound student) tym samym zobowiązuje się do przyjęcia studenta z innego kraju (inbound student). Zgodnie z preferowanymi zasadami uczestnicy wymiany mieszkają u rodzin rotariańskich lub innych wybranych przez Rotary Club (zazwyczaj rodzin uczestników programu, którzy wyjechali za granicę), gdzie mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie i udział w normalnym życiu rodzinnym i środowiskowym. Co ważne, uczniowie chodzą do miejscowej szkoły.

W nadchodzącym roku nasz Klub chciałby po raz pierwszy włączyć się do programu. Zapraszamy więc wszystkich chętnych do kontaktu z Sekretarzem klubu.

Więcej informacji o programie na stronie:

http://www.rotary.org/en/StudentsAndYouth/YouthPrograms/RotaryYouthExchange/Pages/ridefault.aspx