Warszawa Żoliborz Rotary Club

Wolne podręczniki i lektury

5 sierpnia 2009

Naszym gościem-prelegentem w dniu 11 sierpnia jest Jarosław Lipszyc z Fundacji Nowoczesna Polska, która m.in. udostępnia młodzieży bez opłat elektroniczne wersje podręczników i lektur szkolnych.