Warszawa Żoliborz Rotary Club

Wizyta przedstawicieli KSN Start i wsparcie dla Edyty Sikorskiej

30 września 2008

Głównym tematem naszego spotkania było wsparcie, jakiego nasz klub udzieli niezwykle utalentowanej tenisistce.

Na spotkaniu w dniu 30 września nasz Klub gościł Krzysztofa Kwapiszewskiego, prezesa Klubu Sportowców Niepełnosprawnych Start, wraz z grupą członków klubu, a wśród nich Edytę Sikorską. Nasi goście przedstawili projekt wyprawy żeglarskiej dookoła przylądka Horn, w której to wyprawie wzięłyby udział osoby niepełnosprawne i pełnosprawne (łącznie około 12 osób). Planowany rejs trwałby około 6 miesięcy.

Głównym problemem jest znalezienie odpowiednio dużego jachtu, który byłby dostosowany do rejsów oceanicznych, a przy tym wyposażony w sposób umożliwiający poruszanie się na nim osób niepełnosprawnych ruchowo. Obecnie KSN „Start” bada możliwość nabycia odpowiednio dużej jednostki, przy czym duży koszt związany z zakupem i dostosowaniem jej do potrzeb wyprawy powoduje, że realistyczny termin rozpoczęcia rejsu to rok 2010 albo 2011. Drugą możliwością jest wyczarterowanie jachtu (ostatnio z taką propozycją wystąpiły władze jednego z polskich miast). Taka opcja z jednej strony wiązać się będzie z mniejszymi kosztami niż samodzielny zakup jachtu przez klub, z drugiej jednak strony może utrudnić przystosowanie go dla potrzeb niepełnosprawnych członków załogi.

Nasz Klub rozważa możliwość współuczestniczenia w organizacji rejsu, uważając, że tego typu impreza przyczyni się do popularyzacji idei sportu niepełnosprawnych w Polsce. Sprawą bardzo istotną jest jednak w naszej ocenie zapewnienie, by tak wyposażona jednostka mogła służyć środowisku niepełnosprawnych przez kolejne lata. Konkretna forma naszego udziału w projekcie zostanie uzgodniona z KNS „Start” wówczas, kiedy zostanie potwierdzone, która ze wspomnianych możliwości zdobycia jachtu będzie mogła zostać zrealizowana.

Naszym gościem na spotkaniu była również Edyta Sikorska, zawodniczka KSN Start i studentka Uniwersytetu Warszawskiego (MISMaP). Pani Edyta cierpi na spastyczność mięśni, która wymaga stałego leczenia za pomocą leków rozluźniających. Koszt takiego leczenia jest bardzo wysoki. W związku z tym zarząd Klubu podjął decyzję o przekazanie pani Edycie Sikorskiej pomocy finansowej w celu częściowego sfinansowania zakupu lekarstw.