Warszawa Żoliborz Rotary Club

Wizyta Gubernatora Dystryktu – setna!

25 stycznia 2011

Jesteśmy setnym klubem, który odwiedził w trakcie swojej kadencji Piotr Wygnańczuk, Gubernator Dystryktu Rotary 2230 (Białoruś-Polska-Ukraina) 25 stycznia 2011 r.

Gubernator kadencji 2010/2011 Piotr Wygnańczuk (RC Gdynia) odwiedza nasz klub w ramach cyklu wizyt jakie składa wszystkim klubom Dystryktu. Jest to pierwsza wizyta urzędującego Gubernatora w RC Warszawa-Żoliborz. Piotr jest rotarianinem od 1997 r. i od lat zaangażowany jest w działalność na szczeblu dystryktalnym.