Warszawa Żoliborz Rotary Club

Wewnętrzny program prezentacji – Maciej Szwedowski (odnawialne źródła energii)

9 września 2014

Na dzisiejszym spotkaniu obejrzeliśmy prezentację Maćka Szwedowskiego na temat odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce. Po ogólnym zaprezentowaniu tematu Maciek omówił poszczególne rodzaje takich źródeł (wiatr, biomasa, fotowoltaika, mała hydroenergetyka oraz energetyka geotermalna). Na zakończenie omówione zostały najczęściej wysuwane w związku z energetyką odnawialną argumenty i zastrzeżenia.