Warszawa Żoliborz Rotary Club

Spotkanie założycielskie

28 marca 2006

W dniu 28 marca 2006 r. odbyło się spotkanie założycielskie…

…w czasie którego powstał PRC Warszawa-Żoliborz.