Warszawa Żoliborz Rotary Club

Spotkanie z dr Markiem Wielochowskim

13 października 2009

Na spotkaniu w dniu 13 października dr Marek Wielochowski opowiedział nam o psychologicznych procesach podejmowania decyzji.

Nasz gość jest wykładowcą na warszawskiej AWF gdzie zajmuje się psychologią sportu i podejmowania decyzji.

Wśród prac dr Wielochowskiego znajdują się m.in. opracowania z zakresu mechanizmu podejmowania decyzji przez sędziów sportowych i ich stronniczości czy zależności pomiędzy cechami osobowościowymi a osiągnięciami sportowymi zawodników zajmujących się sportami walki.

Na spotkaniu z nami gość opowiedział o psychologii, jako nauce doświadczalnej, w kontekście mechanizmów i tendencyjności w podejmowaniu decyzji.