Warszawa Żoliborz Rotary Club

Rotary Warszawa Żoliborz wspólnie ze Stowarzyszeniem Polskiej Branży Druku 3D zbierają fundusze na edukację o FASD

24 lutego 2017

Polskie Stowarzyszenie Branży Druku 3D dołączyło do akcji charytatywnej Klubu Rotary Warszawa Żoliborz mającej na celu organizację szkoleń o chorobie FASD.

Stowarzyszenie będzie drukowało karmniki zaprojektowane przez firmę HARBOTmechatronika 3D oraz  3Dream dla Klubu Rotary, które później będą sprzedawane wraz z karmą dla ptaków m.in. członkom Klubów Rotariańskich. Pieniądze zebrane w ten sposób sfinansują szkolenia o profilaktyce FASD.

Karmniki będą drukowane z biodegradowalnego PLA, żeby zminimalizować ich wpływ na środowisko naturalne. W kolorach stonowanych, tak żeby nie odstraszały ptaków. Dzięki pomocy Stowarzyszenia Branży Druku 3D klub będzie mógł zebrać finanse na wynajęcie sal szkoleniowych i catering. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez specjalistów Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Akcja od początku cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród Rotarian. Po jej ogłoszeniu do klubu zgłosiło się już wielu chętnych a zapotrzebowanie na karmniki oceniono na około 200 sztuk. Jeśli projekt udałoby się przeprowadzić w takiej skali Klub Rotary byłby w stanie przeprowadzić wiele szkoleń w całej Polsce.

Edukacja w zakresie FASD jest ważna ponieważ w ciągu roku z tą chorobą rodzi się w Polsce co najmniej 11 000 dzieci!

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest nieuleczalnym, niegenetycznym zespołem chorobowym mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży.

FASD charakteryzują:

 • uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego
 • zaburzenia neurologiczne
 • opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego
 • zaburzenia zachowania
 • niedorozwój umysłowy
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • wady rozwojowe (m.in.: serca i stawów).

Skutkiem tych nieprawidłowości mogą być u dziecka trudności z:

 • uczeniem się
 • koncentracją uwagi
 • pamięcią i zdolnością do rozwiązywania problemów
 • koordynacją ruchową
 • zaburzeniami mowy
 • relacjami z ludźmi
 • przestrzeganiem norm społecznych.

Deficyty związane ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) mają  wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny także w okresie dorastania i po osiągnięciu dorosłości.

Co najważniejsze, zaburzeniom związanym z FASD można w 100% zapobiec poprzez abstynencję w ciąży!

( http://ciazabezalkoholu.pl/co-to-jest-fasd )

 

Karmniki wraz z karmą dla ptaków będą sprzedawane jako cegiełki za 30 zł. Chętnych na nie prosimy o zgłaszanie się do Bartłomieja Jarkiewicz  poprzez mail jarkiewicz.bartek@gmail.com

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz