Warszawa Żoliborz Rotary Club

RC Warszawa Żoliborz w programie pilotażowym Członkowie Stowarzyszeni

4 czerwca 2011

Nasz klub w gronie 200 (z 1300 aplikujących) klubów rotary z całego świata zakwalifikowanych do pilotażu „Członkowie Stowarzyszeni”

Idea programu „Członkowie Stowarzyszeni” (Associate Member), której pilotaż potrwa trzy lata, polega na stworzeniu możliwości mniej zobowiązującego (‚testowego’) związania się z klubem przez osobę zainteresowaną działalnością Rotary. Po upływie wyznaczonego z góry okresu współpracy (6-12 miesięcy) ‚członek stowarzyszony’ może zdecydować się na pełne członkostwo lub po prostu rozstać się z organizacją.

Członkowie stowarzyszeni będą mieli mniej obowiązków (ale i praw) niż członkowie zwyczajni – np. niższy próg frekwencji na spotkaniach.

Konwersja możliwa jest wyłącznie w jedną stronę – członkostwo stowarzyszone nie jest dostępne dla osób które są w tej chwili pełnoprawnymi członkami klubów rotary.

RC Warszawa-Żoliborz jest jedynym polskim i jednym z dwóch (obok RC Mińsk, Białoruś) w międzynarodowym Dystrykcie 2230 klubem rotary, który został zakwalifikowany do programu pilotażowego w jednej z czterech oferowanych kategorii.