Warszawa Żoliborz Rotary Club

Personalizacja dokumentów tożsamości

27 października 2009

W czasie spotkanie w dniu 27 października rozmawialiśmy o polskich dokumentach poświadczających tożsamość.

Naszym gościem był p. Wojciech Wendrychowicz – Naczelnik Wydziału Wdrożeń i Rozwoju w Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Przedmiotem bardzo ciekawego spotkania był System Centralnej Personalizacji polskich dokumentów tożsamości.