Warszawa Żoliborz Rotary Club

Odwiedził nas Pan Marek Kajdy, odbyły się wybory

9 stycznia 2007

Na spotkaniu w dniu 9 stycznia 2007 roku naszym gościem był Pan Marek Kajdy, dyplomata przebywający 5 lat w Jordanii…

Na spotkaniu w dniu 9 stycznia 2007 roku naszym gościem był Pan Marek Kajdy. Pan Marek przebywał jako dyplomata przez pięć lat w Jordanii i opowiedział nam o swoim pobycie w tym kraju.

Na spotkaniu odbyły się również wybory. Wybieraliśmy Prezydenta Elekta na sezon 2008/2009 oraz głosowaliśmy nad składem ciał statutowych naszego klubu w sezonie 2007/2008.
Prezydentem Elektem został Olgierd Kobyliński.
Olgierdowi i wszystkim wybranym członkom ciał statutowych gratulujemy!