Warszawa Żoliborz Rotary Club

O ptakach, lisach i norkach

12 lutego 2014

11 lutego gościem naszego klubu był dr Dariusz Bukaciński, ekolog ptaków, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i pracownik naukowy Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Opowiedział nam o funkcjonowaniu Towarzystwa i o projektach służących ochronie ptaków i ich środowisk, którymi Towarzystwo się zajmuje. Dowiedzieliśmy się też, w jaki sposób, prowadząc swoje badania naukowe w dolinie Środkowej Wisły, dr Bukaciński przyczynia się do czynnej ochrony gatunków ptaków, które za miejsce wysiadywania jaj wybrały wiślane łachy. Są to miejsca bardzo niebezpieczne – dwa razy do roku zalewane falą powodziową i odwiedzane przez lisy i norki amerykańskie.