Warszawa Żoliborz Rotary Club

Nauka angielskiego w ramach programu RI „Literacy”

5 marca 2010

W marcu 2010 r. nasz klub rozpoczął projekt nauczania języka angielskiego dzieci i młodzież z Domu Dziecka w Radości.

W ramach globalnego programu Rotary International, nasz klub podjął działania zmierzające do redukcji zjawiska ‚niedouczenia’. W oparciu o ogólnodostępne w Internecie materiały dydaktyczne (udostępniane na ‚otwartych licencjach’) współpracująca z nami lektorka rozpoczęła cotygodniowe 45 minutowe zajęcia w dwóch grupach – młodszych dzieci i dorastającej młodzieży.