Warszawa Żoliborz Rotary Club

Nasza uczestniczka wymiany New Generations na Tajwan

18 grudnia 2013

W marcu 2014 r. wybrana przez nas kandydatka –  Katia Mudrycka (rotaraktorka z RAC Warszawa-Wilanów) wyjedzie na 2 miesięczną wymianę typu New Generations do Tajpei.

Wymiana przeznaczona jest dla młodzieży (najlepiej już aktywnej zawodowo) w wieku 18-31 lat i organizowana jest na zasadzie umowy pomiędzy dystryktami Rotary z różnych krajów – pobyt trwa od kilku tygodni do 3 miesięcy (do uzgodnienia), a uczestnicy wymiany mogą mieć zorganizowany czas w formie nauki, praktyk zawodowych (bezpłatnych), pracy wolontariackiej lub kombinacji tych trzech. Uczestnikiem wymiany może być każdy – również dzieci rotarian i członkowie Rotaract. Uczestnik pokrywa koszt podróży i ubezpieczenia. Zakwaterowanie w rodzinach (zwykle rotariańskich) oraz wyżywienie zapewnia goszczący klub Rotary. Nasz klub po raz pierwszy bierze udział w tym programie, ale liczymy że udany debiut pozwoli nam na wymienianie większej liczby osób w kolejnych latach, również z innymi krajami.