Warszawa Żoliborz Rotary Club

Moje hobby – NLP

2 lutego 2010

Spotkanie klubowe poświęcimy prezentacji nt. programowania neurolingwistycznego (ang. neuro-linguistic programming, NLP).

Podczas spotkania 2 lutego naszym guest-speakerem był pan Dariusz Tomczak, który jest praktykującym lekarzem kardiologiem oraz dyrektorem marketingu w firmie Cordis Johnson & Johnson. Tematem jego wystąpienia było „Moje hobby – NLP”. 30-minutowa prezentacja pozwoliła nam zaledwie dotknąć podstaw tego jak komunikować się aby uzyskać zamierzony efekt, co jest kwintesencją NLP.