Warszawa Żoliborz Rotary Club

Łukasz Grochowski Gubernatorem Nominatem polskiego Dystryktu na 2018/2019

27 kwietnia 2016

Nasz klubowy kolega i członek założyciel RC Warszawa-Żoliborz – Łukasz Grochowski jako kandydat Komitetu Nominacyjnego został ostatecznie wybrany w powszechnym głosowaniu polskich klubów rotary na Gubernatora polskiego Dystryktu Rotary International nr 2231 na kadencję 2018/2019.