Warszawa Żoliborz Rotary Club

Istotne problemy rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce.

3 lutego 2009

…Polska dysponuje ogromnym potencjałem i kapitałem zarówno intelektualnym jak i materialnym, który umożliwia nam osiagniecie bardzo dobrych rezultatów w najbliższych latach w zakresie systemu płatniczego, systemu wymiany informacji i bezpieczenstwa szeroko rozumianej gospodarki elektronicznej. Wiele resortów wdrażac będzie swoje programy GE w obszarach ich działania…

…Polska dysponuje ogromnym potencjałem i kapitałem zarówno intelektualnym jak i materialnym, który umożliwia nam osiagniecie bardzo dobrych rezultatów w najbliższych latach w zakresie systemu płatniczego, systemu wymiany informacji i bezpieczenstwa szeroko rozumianej gospodarki elektronicznej. Wiele resortów wdrażac będzie swoje programy GE w obszarach ich działania…..

Jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? I co zrobić, aby było lepiej? O tym wszystkim opowiadał nam na dzisiejszym spotkaniu

Jarosław Mojsiejuk

Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji d/s gospodarki elektronicznej.

Prawnik, Dyrektor ds Bezpieczeństwa i Współpracy z Administracja Publiczną w Hewlett-Packard Polska. Były pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1992-2001 Dyrektor Departamentów i Biur w MSWiA, autor i współautor kilku projektów ustaw związanych m.in z ochrona informacji, problematyką rejestrów, i ewidencji w systemach teleinformatycznych, ekspert i uczestnik prac w Podkomisji Sejmowej d/s rozpatrzenia projektu ustawy o podpisie elektronicznym z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Członek zespołu d/s opracowania aktów wykonawczych do ustawy o podpisie elektronicznym przy Ministrze Gospodarki. Autor licznych publikacji na temat podpisu elektronicznego.