Warszawa Żoliborz Rotary Club

Gościliśmy przedstawicieli stowarzyszenia „Delphi”

3 lipca 2007

Na spotkaniu gościliśmy przedstawicieli Stowarzyszenia Krzewienia Wyższych Wartości Ludzkich „Delphi”…

Na spotkaniu 3 lipca 2007 gościliśmy Panią Annę Czyżewską i Prezesa Romana Rebeczko ze Stowarzyszenia Krzewienia Wyższych Wartości Ludzkich “Delphi”, które zajmuje się wspomaganiem paraolimpijczyków. Stowarzyszenie zajmuje się prowadzeniem programu aktywnej profilaktyki zdrowotnej, pozyskuje wolontariuszy, sprzedaje cegiełki oraz prowadzi prelekcje w szkołach propagując idee integracji i pomocy osobom niepełnosprawnym. Przedstawiciele stowarzyszenia przedstawili nam również film promujący idee sportu osób niepełnosprawnych, który wykorzystują w ramach swojej działalności.