Warszawa Żoliborz Rotary Club

Wewnętrzny program prezentacji – Janusz Uchmański (Ewolucja seksu)

2 grudnia 2014

Dzisiaj wysłuchaliśmy wykładu Janusza Uchmańskiego na temat występujących w przyrodzie sposobów rozmnażania się gatunków – płciowego i bezpłciowego. Janusz, z zawodu naukowiec i profesor ekologii, jest jednym z czołowych polskich specjalistów zajmujących się tą tematyką. Wykład był bardzo ciekawy także dla laików (do których należy większość członków Klubu).