Warszawa Żoliborz Rotary Club

Etyka w polskiej szkole

18 marca 2014

We wtorek 18 marca naszym gościem był Andrzej Wendrychowicz, założyciel i koordynator programu „Etyka w szkole”.

Nasz gość wyjaśnił nam czym jest i czym powinna być etyka jako przedmiot nauczany w szkole, opowiedział nam także o kulisach wprowadzenia tego przedmiotu do szkół na początku lat 90-tych i przedstawił obecną sytuację związaną z jego nauczaniem. Usłyszeliśmy również o doświadczeniach i wnioskach z kilku lat prowadzenia portalu edukacyjnego www.etykawszkole.pl, który stanowi platformę dyskusji i wymiany doświadczeń dla nauczycieli etyki w szkole.