Warszawa Żoliborz Rotary Club

„Czy słowa są silniejsze są od armat ?”

16 września 2008

Poezja może budować miłość, ale również siać nienawiść a nawet rozpętać wojnę….

Na spotkaniu w dniu 16 września 2008 naszym gościem był Pan Grzegorz Łatuszyński, Prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, autor niedawno wydanej Antologii Poezji Serbskiej Wspomniana Antologia poezji stała się wydarzeniem w europejskich kręgach uniwersyteckich wydziałów Slawistyki. Pan Grzegorz Łatuszyński był korespondentem „Życia Warszawy” w byłej Jugosławii oraz Attache Kulturalnym w polskiej ambasadzie w byłej Jugosławii.
Nasz prelegent zastanawiał się się wspólnie z nami, jaka może być moc rażąca słowa pisanego i czy współczesna poezja może być katalizatorem zmian. A wszystko to pod intrygującym tytułem „Czy słowa są silniejsze są od armat?” a także przybliżył nam realia tego interesującego rejonu Europy.