Warszawa Żoliborz Rotary Club

Komputery z grantu TRF dla dzieci z Ukrainy

14 października 2023

W efekcie współpracy z Międzynarodowym Instytutem Społeczeństwa Obywatelskiego w lipcu 2023 r. Klub Rotary Warszawa Żoliborz przekazał Fundacji Life zakupiony z grantu Rotary Foundation sprzęt komputerowy jako wsparcie dla zajęć z informatyki (robotyki) oraz innych przedmiotów dla dzieci ukraińskich przebywających w ośrodku dla uchodźców w Warszawie przy ul Modlińskiej 6D i uczących się w szkole zorganizowanej tam dla nich. W trakcie realizacji grantu w ośrodku przebywało średnio ponad 300 dzieci z czego około 100 z nich bierze udział w różnego rodzaju zajęciach świetlicowych odbywających się w godzinach popołudniowych. Jedna grupa liczy 12 dzieci. W semestrze letnim przeprowadzone było co najmniej 8 sesji zajęć dla tych dzieci. Projekt obejmuje zakup na potrzeby wyżej wspomnianych zajęć 11 urządzeń (8 laptopów oraz 3 tabletów).